Forside

Skelager Datastue er stedet, hvor du som førtidspensionist, efterlønsmodtager og
pensionist mødes under hyggelige former, for at lære om eller udvide kendskabet
til din PC.

Skelager Datastue er en forening, hvis formål er:

At motivere og aktivere personer over 60 år i viden om og brug af EDB

Datastuen støttes af Aarhus Kommunes afdeling for Sundhed og Omsorg.
Skelager Lokalcenter stiller lokale til rådighed.